Bể sập chữ nhật 2m5 x 1m7

Liên hệ

Bể sập hình chữ nhật 2m5 x 1m7, là bể giành riêng cho các cây cảnh dáng thế. Khách hàng mua bể vui lòng liên hệ Hotline để được tư vấn sơn màu.