Cây dổi

Liên hệ

Cây dổi được gọi là cây mang lại lợi ích kép cho người trồng. Bởi nó vừa là cây trồng lấy gỗ, vừa là cây trồng để thu hoạch hạt, cả hai đều mang lại giá trị về kinh tế cao