Cây gáo vàng thái lan

Liên hệ

Cây gáo vàng là một trong những loại cây lấy gỗ được đánh giá là có tốc độ phát triển khá nhanh chóng. Nếu như những cây lấy gỗ thường phải giành từ 10 đến 15 năm để có thể thu hoạch thì loại cây này lại khác, chỉ cần từ 5 đến 7 năm.