Cây lim xẹt

Liên hệ

Cây lim xẹt là cây cho nguồn gỗ quý có giá trị cao trong cuộc sống. Cây được trồng phổ biến ở khuôn viên trường học, chung cư, khu công nghiệp hay dọc đường phố để tận dụng tán cây làm bóng mát.