Cây trầm hương

Liên hệ

Cây trầm hương là một cái tên không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam. Loại cây này được biết đến là một loại cây lấy gỗ quý có giá trị rất lớn. Trầm hương được ứng dụng rất nhiều trong đời sống cụ thể là làm vòng tay, làm nhang, dầu trầm hương,…