Chậu vuông xi măng 106cm

Liên hệ

Chậu vuông xi măng 106cm là chậu thiết kế phù hợp trồng các cây thế, cây cỡ trung và đại. Với lòng chậu sâu, diện tích rộng giúp chậu chứa được nhiều đất để cây phát triển tốt nhất.

Kích thước miệng chậu Chiều cao Chiều sâu
106cm 72cm 45cm