Đôn kê chậu hình vuông

Liên hệ

Đôn kê chậu hình vuông với hình dáng vừa vặn, Đôn hình vuông giành cho các mẫu chậu, bể, sập trồng cây cỡ lớn.