Bể khánh 1m1

Liên hệ

Chậu bể khánh 1m1 x chiều rộng 80cm. Chậu được làm trên khuôn đúc với các họa tiết nổi. Chân đế hình đầu rồng rất uy nghiêm và đẹp mắt.