Chậu xi măng lục giác 1m

Liên hệ

Chậu xi măng lục giác 1m với miệng chậu rộng, đấy chậu sâu giúp chậu chưa được nhiều đất, dinh dưỡng và có không gian cho cây phát triển.

Kích thước:

Kích thước miệng chậu Kích thước cạnh Chiều cao Chiều sâu
100cm 57cm 60cm 58cm