Bể khánh 1m35

Liên hệ

Bể được thiết kế với bốn mặt in họa tiết nổi, hai mặt dài được vẽ hai nhân vật trong tứ linh là rồng và phượng. 2 mặt rộng được vẽ trái đào tiên và được sơn màu vàng đồng.