Cây ánh dương

Liên hệ

Cây ánh dương còn có tên dân gian thường gọi là cây hồng phát tài hay hồng phúc vũ, thuộc họ tóc tiên. Cây ưa ẩm, rất dễ trồng và chăm sóc.