Cây giáng hương

Liên hệ

Cây giáng hương hiện nay cho gỗ có giá trị kinh tế cao. Mỗi m3 gỗ đinh hương đã được qua xử lý sẽ có mức giá dao động từ 40 đến 50 triệu đồng/m3. Gỗ của cây được sử dụng vào việc sản xuất đồ nội thất như: Bàn ghế, làm sàn gỗ hoặc làm các đồ mỹ nghệ,….