Cây hoa sói

Liên hệ

Cây hoa sói là một loại cây mọc ở miền núi cũng như ven rừng, sườn đồi ẩm ướt. Cây hoa sói có thể cao tới 1 – 2 mét. Cây có nhiều tác dụng tốt trong y học chữa bách bệnh.