Cây hòn ngọc viễn đông

Liên hệ

Hoa của hòn ngọc viễn đông rất đẹp, có 4 cánh hoa nhỏ, mọc thành cụm hình chuỳ. Hoa nở quanh năm.

Danh mục:
Danh mục: Hoa cảnh