Cây hồng môn

Liên hệ

Cây hồng môn nhà vườn có 2 màu: Đỏ và hồng nhạt. Cây cho hoa tươi lâu và bền.