Cây huyền trân công chúa

Liên hệ

Cây huyền trân công chúa với tên gọi khác là găng tu hú. Cây có hoa rất thơm.