Cây kim ngân xoắn

Liên hệ

Cây kim ngân xoắn cao từ 1m đến 1.3m tại nhà vườn. Cây đem lại tài lộc, may mắn cho gia chủ.