Cây lựu hạnh

Liên hệ

Là cây ưa nắng, cho hoa màu đỏ rực rỡ. Cây dễ trồng và chăm sóc. Cho hoa nở quanh năm và đem lại màu xanh dễ nhìn.