Cây ngọc ngân

Liên hệ

Cây ngọc ngân phù hợp với trồng để bàn trang trí, trồng kết hợp trang trí tiểu cảnh, ban công và công trình.