Cây nho thân gỗ

Liên hệ

Cây nho thân gỗ là giống cây được du nhập vào nước ta trong thời gian gần đây. Cây là bản địa ở Nam Mỹ. Những cây đã chín nhưng quả đen, nhiều dinh dưỡng được cho là một trong những loại quả đắt và hiếm nhất hiện nay.