Cây sử quân tử

Liên hệ

Cây sử quân tử hay còn gọi là cây hoa giun. Cây có thân leo giàn và rất ưa nắng. Cây dễ trồng và chăm sóc.