Cây tuyết sơn phi hồ

Liên hệ

Những bông hoa tuyết sơn phi hồ liên tục nở trong năm, từ mùa xuân đến cuối mùa thu. Hoa nở thành từng đợt trên toàn bộ cây trong vòng bốn đến năm ngày, thời gian trung bình là hai đến ba tháng với hoa.