Chậu lục giác 86cm

Liên hệ

Chậu lục giác 86cm hay còn gọi là chậu xi măng hình lục giác đường kính miệng 86cm. Chậu có diện tích lòng trong chậu rộng, giúp chậu chứa được nhiều đất, tạo điều kiện cho cây phát triển tốt nhất.