Chậu lục giác ống đứng 55

Liên hệ

Chậu lục giác ống đứng có miệng hình lục giác, thân đứng cao. Chậu được in nổi 3 chữ Phúc – Lộc – Thọ ở 3 mặt của chậu. Chậu rất thích hợp trồng cây cảnh cỡ nhỏ chưng góc nhà, hiên nhà, sân vườn..