Chậu vuông 60 chân rời

Liên hệ

Chậu vuông 60 chân rời, với hình dáng vuông gọn. Tạo vẻ đẹp cho không gian và tạo dáng đẹp cho cây.