Chậu vuông chân quỳ 70cm

Liên hệ

Chậu vuông chân quỳ 70cm có thân miệng chậu vừa phải, giúp bạn trồng được các cây cảnh thế, cây cỡ vừa và trung bình.

Kích thước: 

Kích thước miệng chậu Chiều cao
70cm 63cm