Hoa Lồng Đèn

Liên hệ

Cây có dáng cây và hoa đẹp rực rỡ cả khu vườn. Thường cây được đặt trong chậu trang trí trước sân vườn, hiên nhà.