Hồng Thiên Hương

Liên hệ

Hồng Thiên Hương là loài cây thân leo, có thể trồng ở ban công, hàng rào để tạo cảnh đẹp. Cây sẽ nở hoa nếu nó được cung cấp trong môi trường thích hợp.