Cây cherry

Liên hệ

Cây cherry cho nhiều quả có dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Nhà vườn đang có cây cao từ 1.5m tới 2.6m. Được trồng chậu riêng biệt.