Cây ớt Peru

(1 đánh giá của khách hàng)
Liên hệ

Cây ớt Peru tại nhà vườn đã phát triển và cao từ 15-60 cm ( tùy từng cây nhỏ hoặc cây đang cao). Khách hàng mua cây chỉ cần chăm sóc theo hướng dẫn là cây đậu quả cho nguồn dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao.